FLOTILOVÉ PLAVBY R.C.A.

Bližšie informácie o našej ponuke


Vážení priatelia námorného jachtingu
,

 

ukončili sme jachtársku sezónu 2015.
Bola zaujímavá a počas jej priebehu sa objavili podnety na zostavenie spoločných ale aj individuálnych plavieb pre rok 2016.

Zároveň pripravujeme kalendár plavieb na rok 2016. Obraciame sa na každého z Vás so žiadosťou o návrhy oblastí, teritórií, ktoré by konkrétne zaujímali i Vás. Radi tieto návrhy doplníme do nášho kalendára plavieb 2016.

čítať viac >>

 

Kurzy kapitánov

Teoretická príprava C

Podmienky kurzu a skúšok na získanie medzinárodného preukazu
spôsobilosti veliteľov námorných rekreačných plavidiel pobrežnej plavby – stupeň „C“

Na základe poverenia Námorného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, organizuje R.C.A. – Školiace stredisko námorného jachtingu, kurz a skúšky na získanie medzinárodného preukazu spôsobilosti veliteľov námorných rekreačných plavidiel.

Na získanie preukazu je potrebné absolvovať:

 1. teoretickú prípravu a skúšku,
 2. námornú prax – naplávaných min. 200 Nm,
 3. praktickú skúšku – vykonáva sa pred inštruktorom povereným MDVRR SR,
 4. kurz a skúšku rádiotelefonistu lodných staníc.

Teoretická príprava

 • je súčasťou povinného kvalifikačného kurzu na získanie preukazu veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby –
  stupeň „C“.
 • je zameraná na prehĺbenie, doplnenie a rozšírenie poznatkov získaných počas praktického intenzívneho kurzu na mori a plavebnej praxe.

Výučba pozostáva z týchto predmetov:

 • Navigácia
 • Plavebná náuka
 • Námorné právo
 • Meteorológia
 • Zdravotná príprava
 • Anglický jazyk

Účastníci kurzu obdržia pred začiatkom kvalifikačného kurzu učebné texty k jednotlivým predmetom a všetky potrebné tlačivá.

Termín kurzu

Miesto konania kurzu

Termín skúšky

Miesto konania skúšky

20. 10. – 22. 10. a
27. 10. – 29. 10. 2017

Prešov
10. 11. 2017
Prešov

17. 11. – 19. 11. a
24. 11. – 26. 11. 2017

Banská Bystrica

8. 12. 2017

Banská Bystrica

Teoretická skúška: kurz teórie je zakončený skúškou z teórie. Vykonáva sa pred skúšobnou komisiou určenou ministerstvom a riadi sa skúšobným poriadkom.


Ako sa prihlásiť na kvalifikačný kurz:
pri rezervácii kurzu je potrebné vyplniť „Prihlášku na kurz“, a v nej uviesť celé meno a priezvisko účastníka, bydlisko, telefonické spojenie, e-mail, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť a číslo pasu. Prihlášku a ďalšie potrebné tlačivá si môžete vyžiadať u nás v kancelárii.
Kurz je obmedzený počtom 15 uchádzačov.
 

Kurz rádiotelefonistu lodných staníc

Preukaz "Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby" je povinnou podmienkou na získanie preukazu veliteľa rekreačných plavidiel podľa vyhlášky 407/2008. Striktne ho vyžadujú taktiež kapitanáty a charterové spoločnosti pri prevzatí lode. Kurz na jeho získanie prebieha oddelene od kurzu pre veliteľov námorných rekreačných plavidiel. Termín kurzu a skúšky budú upresnené po dohode s Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky.

 

V prípade záujmu Vám podrobnejšie informácie poskytneme v našom  Yacht Club R.C.A:

Štúrova 44, Košice
mobil: 0905 738 068
e-mail: yacht@rca.sk

Ostatné kurzy kapitánov

Kurz rádiotelefonistu
Teoretická príprava B
Teoretická príprava C
Prihlášky na stiahnutie

NOVINKY

ANKETA

Používam internet:
Doma (30.4%)
Doma aj v práci (30.9%)
V internetovej kaviarni (19.7%)
V práci (19.2%)