FLOTILOVÉ PLAVBY R.C.A.

Bližšie informácie o našej ponuke


Vážení priatelia námorného jachtingu
,

 

ukončili sme jachtársku sezónu 2015.
Bola zaujímavá a počas jej priebehu sa objavili podnety na zostavenie spoločných ale aj individuálnych plavieb pre rok 2016.

Zároveň pripravujeme kalendár plavieb na rok 2016. Obraciame sa na každého z Vás so žiadosťou o návrhy oblastí, teritórií, ktoré by konkrétne zaujímali i Vás. Radi tieto návrhy doplníme do nášho kalendára plavieb 2016.

čítať viac >>

 

Kurzy kapitánov

Kurz rádiotelefonistu

Kurz na obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre námornú pohyblivú službu

Yacht Club R.C.A. v spolupráci s Cestovnou agentúrou R.C.A, organizujú kurz a skúšky na Osvedčenie rádiotelefonistu pre námornú pohyblivú službu. Osvedčenie je podmienkou pre vydanie preukazov odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla stupeň B: veliteľ morskej plavby,  stupňa A: veliteľ oceánskej plavby a stupeň C – veliteľ pobrežnej plavby.

Skúšobné predmety:

  1. Rádiokomunikačné predpisy
  2. Rádiokomunikačná prevádzka
  3. Elektronika a rádiotechnika

Termín kurzu

Miesto konania kurzu

Termín skúšky

Miesto konania skúšky

Jeseň 2017

Poprad

Jeseň 2017

Poprad

Ako sa prihlásiť na kurz:

Telefonicky: 0905 738 068

 
E-mail: yacht@rca.sk

V prípade záujmu Vám podrobnejšie informácie poskytneme v našom Yacht Club R.C.A.

Adresa: Košice, Štúrová 44
Mobil: 0905 738 068
E-mail: yacht@rca.sk

Ostatné kurzy kapitánov

Kurz rádiotelefonistu
Teoretická príprava B
Teoretická príprava C
Prihlášky na stiahnutie

NOVINKY

ANKETA

Používam internet:
Doma (30.4%)
Doma aj v práci (30.9%)
V internetovej kaviarni (19.7%)
V práci (19.2%)