FLOTILOVÉ PLAVBY R.C.A.

Bližšie informácie o našej ponuke


Vážení priatelia námorného jachtingu
,

 

ukončili sme jachtársku sezónu 2015.
Bola zaujímavá a počas jej priebehu sa objavili podnety na zostavenie spoločných ale aj individuálnych plavieb pre rok 2016.

Zároveň pripravujeme kalendár plavieb na rok 2016. Obraciame sa na každého z Vás so žiadosťou o návrhy oblastí, teritórií, ktoré by konkrétne zaujímali i Vás. Radi tieto návrhy doplníme do nášho kalendára plavieb 2016.

čítať viac >>

 

Kurzy kapitánov

Teoretická príprava B

Podmienky kurzu a skúšok na získanie medzinárodného preukazu spôsobilosti
veliteľov námorných rekreačných plavidiel pobrežnej plavby – stupeň „B“

Na základe poverenia Námorného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, organizuje R.C.A. – Školiace stredisko námorného jachtingu, kurz a skúšky na získanie medzinárodného preukazu spôsobilosti veliteľov námorných rekreačných plavidiel.

O vydanie preukazu veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby môže požiadať žiadateľ, ktorý:

 1. je držiteľom preukazu veliteľa pobrežnej plavby – stupeň “C“
 2. preukáže plavebnú prax na mori najmenej 2 000 Nm, z toho najmenej 1 000 Nm vo funkcii veliteľa stupňa “C“
 3. úspešne absolvoval kurz a teoretickú skúšku na stupeň „B“
 4. je držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu lodných staníc

Teoretická príprava

 • je súčasťou kvalifikačného kurzu na získanie preukazu veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby – stupeň „B“,
 • je zameraná na prehĺbenie, doplnenie a rozšírenie poznatkov získaných počas teoretického kurzu pre stupeň „C“.

Výučba pozostáva z týchto predmetov:

 • navigácia
 • plavebná náuka
 • námorné právo
 • meteorológia
 • anglický jazyk

Účastníci kurzu obdržia pred začiatkom kvalifikačného kurzu učebné texty k jednotlivým predmetom a všetky potrebné tlačivá.

Miesto a termín konania kurzu: 

 • Teoretická príprava prebieha v jarných a jesenných termínoch.
 • Prebieha počas piatku, soboty a nedele.
 • Presný rozvrh prednášok z jednotlivých predmetov obdržia uchádzači pred začiatkom kurzu.

Termín kurzu

Miesto konania kurzu

Termín skúšky

Miesto konania skúšky

    Jar 2018

    Banská Bystrica

     Jar 2018

    Banská Bystrica

Teoretická skúška: kurz teórie je zakončený skúškou z teórie. Vykonáva sa pred skúšobnou komisiou určenou ministerstvom a riadi sa skúšobným poriadkom.

Ako sa prihlásiť na kvalifikačný kurz: pri rezervácii kurzu je potrebné vyplniť „Prihlášku na kurz“, a v nej uviesť celé meno a priezvisko účastníka, bydlisko, telefonické spojenie, e-mail, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť a číslo pasu. Prihlášku a ďalšie potrebné tlačivá si môžete vyžiadať u nás v kancelárii.

Kurz rádiotelefonistu lodných staníc

Preukaz "Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby" je povinnou podmienkou na získanie preukazu veliteľa rekreačných plavidiel podľa vyhlášky 407/2008. Striktne ho vyžadujú taktiež kapitanáty a charterové spoločnosti pri prevzatí lode. Kurz na jeho získanie prebieha oddelene od kurzu pre veliteľov námorných rekreačných plavidiel. Termín kurzu a skúšky budú upresnené po dohode s Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky.

V prípade záujmu Vám podrobnejšie informácie poskytneme v našom Yacht Club R.C.A.

Adresa: Štúrová 44,Košice
E-mail: yacht@rca.sk

Mobil: 0905 738 068

Ostatné kurzy kapitánov

Kurz rádiotelefonistu
Teoretická príprava B
Teoretická príprava C
Prihlášky na stiahnutie

NOVINKY

ANKETA

Používam internet:
Doma (30.4%)
Doma aj v práci (30.9%)
V internetovej kaviarni (19.7%)
V práci (19.2%)