FLOTILOVÉ PLAVBY R.C.A.

Bližšie informácie o našej ponuke


Vážení priatelia námorného jachtingu
,

 

ukončili sme jachtársku sezónu 2015.
Bola zaujímavá a počas jej priebehu sa objavili podnety na zostavenie spoločných ale aj individuálnych plavieb pre rok 2016.

Zároveň pripravujeme kalendár plavieb na rok 2016. Obraciame sa na každého z Vás so žiadosťou o návrhy oblastí, teritórií, ktoré by konkrétne zaujímali i Vás. Radi tieto návrhy doplníme do nášho kalendára plavieb 2016.

čítať viac >>

 

2%

Postup krokov poukázania 2%

POSTUP KROKOV POUKÁZANIA 2 % ZO ZÁKLADU DANE

Yacht Club R.C.A. ako občianske združenie, bolo zaregistrované 26.11.2010 v centrálnom registri prijímateľov podielu z 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb. Týmto sa naskytla možnosť pre Vás, poukázať 2% zo zaplatenej dane na činnosť Yacht Club R.C.A. Tieto prostriedky budú v zmysle stanov Yacht Club R.C.A. použité na Vaše konkrétne vzdelávacie aktivity alebo na zdokonaľovaciu prax Vás a Vašich známych pri plavbách na mori. To však nie je všetko. Ponúkame Vám tiež možnosť určiť, pre koho a ako bude Vami poukázaná čiastka použitá (pre Vás). Yacht Club R.C.A. Vám prináša možnosť refundovať si praktickú prípravu na mori a teoretický kurz prostredníctvom poukázania 2% zo zaplatenej dane na činnosť Yacht Clubu R.C.A.

Daňovník (právnická osoba a fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) je oprávnené vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania a zároveň aj zaplatenia dane z príjmov (spravidla do 31. marca 2011, správca dane môže túto lehotu predĺžiť najviac o 6 mesiacov), že suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej právnickej osobe (Yacht Club R.C.A.), pričom táto suma nie je nižšia ako:

  • 3,32 EUR, ak daňovníkom je fyzická osoba,
  • 8,30 EUR, ak daňovníkom je právnická osoba.

Poznámka: vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov sa nerobí na osobitných tlačivách, pretože je priamo súčasťou daňových priznaní (ide o právnické osoby, ale aj fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú sami).

Daňovník (fyzická osoba, ktorá mala v roku 2010 príjmy len zo závislej činnosti), ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, je oprávnený uviesť vo vyhlásení predloženému miestne príslušnému správcovi dane do 30. apríla 2011, že suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej právnickej osobe (Yacht Club R.C.A.), pričom táto suma nie je nižšia ako 3,32 EUR.

Poznámka: v podstate ide o zamestnanca, ktorý mal príjmy iba zo závislej činnosti a do 15. februára 2011 písomne požiada svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie (presne viď § 38 zákona o dani z príjmov). Tento daňovník musí vyplniť osobitné tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby...“ a zároveň k nemu priložiť aj vyplnené tlačivo – „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, ktoré mu vystaví platiteľ dane (jeho zamestnávateľ). Obe tlačivá aj s poučením sú v prílohe.


Údaje prijímateľa:

IČO: 31961533
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Yacht Club R.C.A.
Sídlo: Fibichova 9

040 01 Košice
Postup krokov poukázania 2%
Súbory na stiahnutie

NOVINKY

ANKETA

Používam internet:
Doma (30.4%)
Doma aj v práci (30.9%)
V internetovej kaviarni (19.7%)
V práci (19.2%)