Prajeme Vám krásny deň :-)
PRIJMEME INŠTRUKTORA JÁZD

  


 

Výcvik

Výcvik pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

Teoretický výcvik:

je zostavený z dvanástich vyučovacích celkov, ktoré obsahujú:

 • teória vedenia vozidla
 • pravidlá cestnej premávky
 • zásady bezpečnej jazdy
 • konštrukcia
 • opakovanie

Praktický výcvik:

pozostáva z dvoch etáp:

 • I. etapa: výcvik na autocvičisku s vylúčením cestnej premávky
 • II. etapa: cestná premávka, autocvičisko

V cestnej premávke je 38 vyučovacích hodín, ( jedna vyuč. hodina trvá 45 minút), z toho 8 vyučovacích hodín je na autocvičisku a 30 vyučovacích hodín v cestnej premávke.

Na začiatku odjazdíte 6 vyuč. hodín na autocvičisku s vylúčením cestnej premávky. Čiže priamo v aute sa učíte pohýnať, točiť volantom, základy cúvania, atď. Potom nasleduje 30 vyuč. hodín v cestnej premávke. Pred ukončením praktického výcviku absolvujete ešte dve vyuč. hodiny na autocvičisku – precvičíte si slalom pomedzi kužele dopredu a cúvanie do kolmej a pozdĺžnej garáže. Každý účastník kurzu obdrží pred jazdami záznamník o jazdách, kde sa mu tie jazdy zapisujú, musí ho mať pri sebe na jazde aj OP.

Po absolvovaní celého kurzu Vás prihlásime na skúšku na Dopravnom inšpektoráte, ktorý určí termín skúšky.

Skúška pozostáva z:

 • predpisov o cestnej premávke testovým spôsobom
 • vedenia motorových vozidiel – tá je rozdelená na tri časti:
 • 1. jedna otázka z konštrukcie vozidiel
 • 2. kužele
 • 3. samotná jazda v cestnej premávke

Aj niekto neprospeje z testov, nemôže pokračovať na ďalšiu časť skúšky – opakuje celú skúšku.
Ak niekto neprospeje na kuželkách – opakuje kužele a jazdu
Ak niekto neprospeje na jazde – opakuje len jazdu


Prajeme Vám úspešné zvládnutie kurzu a záverečných skúšok.