Otvorenie kurzu:
                7. 4


PRAJEME VÁM KRÁSNY DEŇ :-)


  


 

Novinky

Novinky

Zákon 313/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoršívh predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony
 


Novinky