FLOTILOVÉ PLAVBY R.C.A.

Bližšie informácie o našej ponuke


Vážení priatelia námorného jachtingu
,

 

ukončili sme jachtársku sezónu 2015.
Bola zaujímavá a počas jej priebehu sa objavili podnety na zostavenie spoločných ale aj individuálnych plavieb pre rok 2016.

Zároveň pripravujeme kalendár plavieb na rok 2016. Obraciame sa na každého z Vás so žiadosťou o návrhy oblastí, teritórií, ktoré by konkrétne zaujímali i Vás. Radi tieto návrhy doplníme do nášho kalendára plavieb 2016.

čítať viac >>

 

Stretnutia jachtárov

VI. Stretnutie námorných jachtárov

PRIORITÉ !!! PRIORITÉ !!!  PRIORITÉ !!!

 

VI. ročník

STRETNUTIA NÁMORNÝCH
JACHTÁROV R.C.A.

VI. NÁMORNÝ BÁL R.C.A.

 

Kurz kapitánov stupeň "B" a „C“


 

Kde:                             Horská Hotel Minciar, Skalka pri Kremnici –
                                    v stredisku SKALKA ARENA

Kedy:                           13. 03. – 15. 03. 2015

                                               

PROGRAM:

 

piatok až nedeľa:       Kurz veliteľov rekreačných plavidiel, stupeň „C“

                                    Kurz veliteľov rekreačných plavidiel, stupeň „B“:
                                    piatok:Námorné právo – COLREG: JUDr. Matej OKÀLY
                                                 Anglický jazyk - Doc. PhDr. Teodor HREHOVČÍK
                                    sobota: Praktická navigácia v prílivových vodách: Ing. Josef MRKVA

                                                 Plavebná náuka – plavba v extrémnych poveter. podmienkach

                                    nedeľa: Meteorológia – analýza a predpoveď počasia,
                                                  hurikány, tajfúny, tornáda - Mgr. Anna PRIBULLOVÁ, PhD.

   Prednášok sa môžu zúčastniť nielen účastníci kurzu, ale         
   prednášky sú vhodné pre všetkých, ktorí si chcú zopakovať alebo
   zdokonaliť svoje vedomosti. Prednášky začínajú tématicky
   stupňom "C" a plynule nadväzuje program pre stupeň "B".

piatok až nedeľa:      1) Lyžovanie, zábava, výmena skúseností,  – premietanie DVD z plavieb
                                         (kto má, nech donesie fotky na CD alebo DVD z posledných plavieb
                                           roku 2014 – ale aj starších)                                       


           2) Príprava individuálnych a flotilových plavieb R.C.A. na sezónu 2015
           3) Realizačné pokyny k 9. Jarnej flotilovej plavbe

 

sobota:                       VI. Námorný bál R.C.A.

                                   cena vstupenky: 30 EUR/os. (večera, káva, švédske stoly)
                                   začiatok: 19:30 hod.
                                   oblečenie: jachtárske neformálne – prúžky (tak, aby ste sa dobre cítili)

                                   Tombola – hlavnou cenou je týždenná plavba na klubovej plachetnici pre jednu
                                                     osobu a veľa ďalších atraktívnych cien

 

 

Prosím špecifikovať požiadavku na ubytovanie. Počet izieb je kapacitne obmedzený.

Podrobnosti o ubytovaní:

 

Vzhľadom na blízky termín akcie, prosím účasť potvrdiť

e-mailom:      yacht@rca.sk, telefonicky:   0905 738 068 alebo osobne:  Yacht Club R.C.A., Štúrova 44, Košice

VI. Stretnutie námorných jachtárov
Pozvánka na námorný bál 2015

NOVINKY

ANKETA

Používam internet:
Doma (30.4%)
Doma aj v práci (30.9%)
V internetovej kaviarni (19.7%)
V práci (19.2%)